tkachenko

ТКАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ
к.фарм.н., доцент

Основні функції метрологічного забезпечення:

 • Метрологічне і стандартизаційне супроводження дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів і пошукачів:
  - на етапі планування дисертаційних робіт;
  - на етапах щорічних звітів дисертантів;
  - на етапах попереднього і офіційного захисту дисертацій.
 • Метрологічна експертиза та нормоконтроль проміжних і заключних звітів з науково-дослідних робіт та рукописів дисертацій.
 • Проведення організаційно-технічних заходів з удосконалення засобів і методів вимірювання, експлуатації засобів вимірювальної техніки.
 • Організація планових заходів з впровадження в підрозділах університету державних і відомчих стандартів та нормативних документів, які регламентують норми точності, методи і засоби вимірювання, використання засобів вимірювальної техніки.
 • Організація робіт із своєчасного ремонту та укладання договорів із технічного нагляду, ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки з організаціями, які мають на це право.
 • Забезпечення контролю за оснащенням наукової та виробничої діяльності всіма необхідними засобами вимірювальної техніки і відповідністю їх застосування вимогам нормативної документації в усіх підрозділах університету.
 • Контроль за укомплектованістю інформаційного фонду стандартів, зберіганням та повіркою в установленому порядку робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки.
 • Організація підвищення кваліфікації працівників служби і осіб, які використовують засоби вимірювальної техніки.
 • Своєчасне представлення звітності в базову організацію стандартизації та метрології.