smirnov

СМІРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ректор,
доктор біологічних наук,
доктор медичних наук, професор

АДРЕСА:

м.Рівне, вул. 16 Липня, буд. 36 (8-поверх)

  Смірнов Сергій Миколайович народився 25.03.1960 року у м. Стаханов Луганської обл. Закінчив Луганський медичний інститут у 1983 році. У 1983-1985 роках працював лікарем. У 1985 році працював старшим лаборантом кафедри медичної біології Луганського державного медичного інституту. З 1985 по 1988 рік – аспірант кафедри медичної біології Луганського державного медичного інституту, з 1995 по 2007 рік – доцент кафедри медичної біології Луганського державного медичного університету МОЗ України. Професор кафедри медичної біології з 2007 року. З 2000 до 2003 року працював проректором з навчально-педагогічної роботи, а з 2003 року по 2013 – деканом медичного факультету Луганського державного медичного університету. З 2013 року – проректор з науково-педагогічної роботи.

  У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Роль тканиспецифічних інгібіторів клітинного поділу та тиреоїдних гормонів у формуванні режиму клітинного поділу в епітелії слизової оболонки шлунку». У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Регуляція проліферації клітин у постнатальному онтогенезі», у 2006 році – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів у розвитку порушень проліферації епітеліальних клітин нестатевозрілих щурів». Автор 160 наукових праць, в тому числі 3 фундаментальних монографій. Член двох спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських дисертацій: Д29.600.02 та Д29.600.03. Член редакційних колегій наукових фахових журналів.