schapovalova

Шаповалова Ю.Ю.

aseeva

Асєєва О.А.

smirnovml

Смiрнов А.С.

gorbas2

Горбас Н.В.

svetlichna

Світлична І.О.

chmihalo

Чмихало Т.М.

  Співробітники кафедр медичного факультету беруть активну участь у роботі, спрямованій на розбудову загальноєвропейського простору вищої освіти. Для оптимізації ефективності викладання науково-педагогічними працівниками університету створено низку підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій, розроблено програми для тестування рівня знань студентів під час навчання. Це допомагає максимально підготуватися до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, до складу якого входять «Крок-1», іноземна мова за професійним спрямуванням, та ліцензійного іспиту «Крок-2».

  Студенти мають можливість навчатися за стандартною навчальною програмою, а також займатися науково-дослідною роботою. На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, вихованці яких беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, організованих Студентським науковим товариством ім. В.Г. Ковешнікова.

  Робота деканату спрямована на формування патріотичного світогляду студентської молоді, високих етичних та моральних якостей студентів (організація студентського дозвілля, художньої самодіяльності, екскурсій, спортивних змагань, участь у загальноміських молодіжних акціях). Колектив деканату приділяє велику увагу проблемам студентства. Допомога кожному з учасників навчально-виховного процесу є основним завданням, яке успішно виконується завдяки злагодженій командній роботі деканату.

  Основною метою роботи медичного факультету є:

- проведення інтегрованої освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, наукову, клінічну, культурну, методичну роботу з метою забезпечення якісної професійної підготовки лікарів;

- підготовка висококваліфікованих лікарів згідно зі ступеневою системою освіти за освітніми програмами відповідних спеціальностей напряму підготовки 22 Охорона здоров’я;

- забезпечення умов щодо всебічного оволодіння студентами системою знань про людину, природу та суспільство, для реалізації потреб особистості студента в професійному розвитку та в творчості, формування високої моральності та соціальної зрілості;

- виконання науково-дослідних робіт, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу та вирішення актуальних проблем охорони здоров’я населення України, створення підручників, навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів;

- постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- фізична підготовка та здійснення заходів, спрямованих на покращення стану здоров’я студентів. 

  Студенти, які навчаються на факультеті і мають статус ВПО, на підставі повної рівності, користуються правами та свободами, передбаченими міжнародним правом і національним законодавством: мають доступ до отримання освіти, відпочинку, зайнять спортом, за необхідності забезпечені гуртожитком тощо.

  Для студентів, які належать до соціально незахищених верств населення, створено всі необхідні умови, вони користуються соціальними пільгами відповідно до законодавства.