Як найважливіша адміністративна структура, одразу після заснування Луганського медичного інституту, був організований деканат. Це відбулося у вересні 1956 року, коли вже був проведений набір студентів на перший і другий курси.

  Обов’язки декану до січня 1958 року виконував к.мед.н., асистент кафедри мікробіології Сумароков Олексій Адольфович, одразу після котрого до березня 1959 року на цю посаду був призначений к.мед.н., асистент кафедри нормальної анатомії Москаленко Павло Іванович. Така юридична форма призначення особи, що тимчасово виконує обов’язки декана, була зумовлена існуючим Положенням Вищої школи країни, яке встановлювало офіційну посаду декана факультету при наявності на факультеті не менше за тисячу студентів.

  23 березня 1959 року Вченою радою інституту був обраний та призначений декан лікувального факультету Чайковська Ірина Йосипівна, вона ж – доцент, завідувач кафедри анатомії людини. Заступниками декана в цей період були доцент кафедри нормальної фізіології Редько Н.І. і доцент кафедри соціальної гігієни Саник В.І.

  Навесні 1965 року партійна організація інституту обрала своїм секретарем професора Чайковську І.Й. Новим деканом був обраний завідувач кафедри факультетської хірургії, д.мед.н. професор Гречишкін Дмитро Карпович, який займав цю посаду до 1968 року. Його заступниками були завідувач кафедри мікробіології й епідеміології доцент Шкапо Леонід Омелянович і доцент кафедри нормальної анатомії Вініченко Галина Сергіївна. У січні 1967 року професор Чайковська І.Й. стала ректором інституту, а професор Гречишкін Д.К. був призначений проректором з навчальної роботи.

  У лютому 1969 року Вчена Рада інституту обрала деканом інституту завідувача кафедри мікробіології й епідеміології доцента Шкапо Леоніда Омеляновича, який очолював деканат до червня 1977 року.

  У червні 1977 року деканом був обраний завідувач кафедри загальної хірургії доцент Бондар Володимир Андрійович, який працював деканом до тих пір, поки його не призначили секретарем партійного комітету інституту (1980 р.). Заступниками декана в цей період були доцент Щербак Н.А., доцент Сафонов Ю.П., доцент Чернов Є.В. (була введена третя посада заступника декана).

  У березні 1980 року деканом лікувального факультету був обраний доцент кафедри анестезіології Чернов Євген Володимирович, який до цього займав посаду заступника декана.

  28 червня 1984 року Вчена Рада інституту знову обрала деканом факультету завідувача кафедри мікробіології доцента Шкапо Л.О, а його заступниками стали доцент Акімова З.І. , доцент Смірнов С.Н. (I - II курси), доцент Вініченко М.С., доцент Вовк Ю.М., доцент Шанько В.М. (III - IV курси), доцент Явтушенко В.Ф., доцент Івченко В.К. (старші курси). Усі працювали з почуттям великої відповідальності, сумлінно і плідно. У такому складі деканат існував до грудня 1991 року.

  У грудні 1991 року деканом медичного факультету був обраний Пікалюк Василь Степанович. Він працював на цій посаді до лютого 1994 року. На ці роки припав початок серйозної роботи студентів, що навчалися за контрактами, які вступили до інституту не тільки із зарубіжних країн, але і з України. Надалі Василь Степанович перейшов по посаду проректора.

  З лютого 1994 до січня 1996 року деканом медичного факультету працював професор Івченко Валерій Костянтинович.

  У період з 03.01.1996 по 19.01.2001 року на посаді декана перебував професор Швець Олексій Іванович. Ці роки були відмічені скороченням набору студентів на навчання за державним замовленням і значним зростанням кількості студентів, що навчалися на контрактній основі.